Projektas „Parama „Molėtų rajono VVG Vietos plėtros strategijos 2014-2020 m.” pradžiai”

2016 m. balandžio 28 d. Molėtų r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu  Nr.B6-351 „Dėl lėšų skyrimo nevyriausybinių organizacijų projektams” buvo patvirtintas  Molėtų r. VVG „Keisdamiesi keičiame” projekto „Parama Molėtų rajono VVG „Vietos plėtros strategijos 2014 -2020 m.” pradžiai” finansavimas. Balandžio 29 d. buvo pasirašyta sutartis Nr.A14-241. Projekto metu  VVG darbuotojai dalyvavo VVG tinklo posėdžiuose,  Žemės ūkio ministerijos ir VŠĮ Viešųjų pirkimų agentūros organizuojamuose seminaruose. Buvo organizuojami VVG narių  ir valdybos narių susirinkimai, susitikimai su vietos gyventojais.

Pagrindinis šio projekto tikslas yra kofinansuoti projektą „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.”

Gauta ir panaudota  parama – 550,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2016-01-01 – 2016-09-30