Molėtų gausių šeimų bendrija „Šeimynėlė“

Projektas „Vaikų ir jaunimo aktyvinimo ir integravimosi į bendruomenę skatinimas per skautų veiklą“ Nr. LEADER-11-MOLĖTAI-02-014, įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „Jaunimo aktyvumo ir integravimosi į vietos bendruomenę skatinimas“  veiklos sritį „Parama jaunimo saviraiškos iniciatyvoms“

Projekto metu vyko įvadiniai skautų mokymai vadovams, vėliau vyko  keturios nemokamos devynių dienų trukmės stovyklos „Skautai – ne skautams“. Trisdešimt stovyklų dalyvių vyko į Lietuvos skautų Tautinę stovyklą „Gėrio pėdomis“. Stovykloms organizuoti buvo įsigytas reikalingas inventorius, maisto prekės ir pan. Molėtų rajone įsteigtas pirmasis skautiškas vienetas – kunigaikščių Radvilų draugovė.

Projekto partneriai – Lietuvos skautija ir VO Ambraziškių bendruomenės centras.

Bendra projekto vertė –  39 509,02 Eur.

Paramos suma – 31 607,03 Eur.