Molėtų krašto muziejus

Projektas „Molėtų krašto muziejaus amatų kiemelis etnografinėje sodyboje“ Nr. LEADER-11-MOLĖTAI-02-005 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Darni kaimo plėtra – patogios ir patrauklios gyventi bei veikti kaimo aplinkos kūrimas“ priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“  veiklos sritį „Amatų gaivinimas ir plėtra“

Projekto metu atstatyti aukštaitiška troba ir pritaikyta veiklai, nupirkta tradiciniams amatams demonstruoti reikalingą įranga, reikmenys, baldai.

Projekto partneris – Molėtų rajono savivaldybės administracija

Bendra projekto vertė – 124 719,89 Eur.

Paramos suma – 69 660,67 Eur ir kompensuota PVM suma -14 178,50 Eur.


Projektas “ Videniškių vienuolyno amatų centro kūrimas“ Nr. LEADER-13-MOLĖTAI-03-010 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Darni kaimo plėtra – patogios ir patrauklios gyventi bei veikti kaimo aplinkos kūrimas“ priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“  veiklos sritį „Amatų gaivinimas ir plėtra“

Projekto metu  atlikta pirmo ir antro aukštų pastato remonto darbai. Įsigyta įvairių priemonių ir įrangos, baldų, reikalingų amatams demonstruoti. Šiame muziejuje demonstruojami trys tradiciniai amatai: tradicinių renginių organizavimo amatas, komunikantų kepimo amatas, žvakių liejimo amatas.

Projekto partneris – Molėtų rajono savivaldybės administracija

Bendra projekto vertė – 92 295,15  Eur

Paramos suma – 68 123,13 Eur ir kompensuota PVM sumai 13 078,51  E