Molėtų krašto verslininkų asociacija

Projektas „Nevyriausybinių organizacijų stiprinimas ir partnerystės plėtra“ Nr. LEADER-10-MOLĖTAI-01-014 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „ Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“  veiklos sritį „Parama socialinėms ir kultūrinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms“

Projektu metu vyko dvi tarptautinės išvykos, kuriose susitikta su užsienio šalių VVG, privačių verslo struktūrų ir kaimo bendruomenių atstovais. Diskutuota bendruomenių verslumo tema, plėtojant turizmo paslaugas kaimiškose vietovėse, išnaudojant alternatyvios energijos išteklius. Įvyko mokymai apie pardavimus, motyvacijos versle ir gyvendinime stiprinimo, laiką ir energijos valdymo temomis. Parengtas iš išleistas rekomendacinio pobūdžio lankstinukas.

Bendra projekto vertė – 22 462,07 Eur

Paramos suma – 17 969,65 Eur.