Molėtų kultūros centras

Projektas „Kultūrinio gyvenimo sąlygų gerinimas Molėtų rajono kaimuose“ Nr. LEADER-11-MOLĖTAI-02-011 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „ Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“  veiklos sritį „Parama socialinėms ir kultūrinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms“

Projekto metu suintensyvėjo kultūrinis gyvenimas kaime (suorganizuota 28 renginiai skirtingose seniūnijose). Rajono meno kolektyvų veiklai organizuoti buvo įsigyta įvairių muzikos instrumentų ir įrangos.

Bendra projekto vertė – 45 091,14 Eur

Paramos suma – 31 300,89 Eur ir kompensuota PVM suma 5 965,01 Eur.