Molėtų r. Suginčių vidurinė mokykla

Projektas „Jaunimo aktyvinimas ir saviraiškos didinimas Suginčių bendruomenėje“ Nr. LEADER-13-MOLĖTAI-03-005, įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „Jaunimo aktyvumo ir integravimosi į vietos bendruomenę skatinimas“  veiklos sritį „Parama jaunimo saviraiškos iniciatyvoms“

Projekto partneris – Molėtų rajono savivaldybės administracija

Projekto metu įrengta daugiafunkcinė sporto aikštelė. Vykdant projektą  organizuoti įvairūs turnyrai, varžybos, seminarai. Įsigytas sportinis inventorius.

Bendra projekto vertė –  63 078,40 Eur.

Paramos suma –  41 849,73 Eur ir kompensuota PVM suma – 8 612,42 Eur.