Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacija

Projektas „Molėtų krašto nevyriausybinių organizacijų įvaizdžio kūrimas“ Nr. LEADER-13-MOLĖTAI-03-008, įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „ Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“  veiklos sritį „Švietėjiškos ir pažintinės kaimo gyventojų veiklos rėmimas“

Projekto partneriai – Molėtų krašto verslininkų asociacija ir asociacija „Sprendimai šiandien“.

Projekto metu vyko mokymai (Pageidaujamo identiteto link: korekcijos gairės ir būdai“, „Kaip atrodome ir kaip galėtume atrodyti, jei mokėtume geriau save pateikti?“, vėliau vyko individualios konsultacijos. Atliktas tyrimas „Molėtų rajono nevyriausybinių organizacijų įvaizdis: esama situacija, formavimo kryptys“. Suorganizuotas išvažiuojamasis mokomasis vizitas įvaizdžio kūrimo klausimais. Sukurtas video filmas ir pagaminti  suvenyrai su organizacijų logotipais.

Bendra projekto vertė – 12 304,63 Eur.

Paramos suma – 9 843,75 Eur.


Projektas „Molėtų rajono seniūnijų plėtros strategavimas, skatinant gyventojų ir organizacijų partnerystę“ Nr. LEADER-14-MOLĖTAI-04-001, įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „ Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“  veiklos sritį „Švietėjiškos ir pažintinės kaimo gyventojų veiklos rėmimas“

Parengti  vienuolikos Molėtų rajono seniūnijų plėtros planai. Suorganizuoti dvidešimt trys susitikimai seniūnijose su vietos gyventojais ir organizacijomis.

Bendra projekto vertė – 9 997,39  Eur.

Paramos suma – 7 997,85 Eur.