Molėtų rajono plėtros sąjūdis

Projektas „Molėtų rajono kaimiškose teritorijose veikiančių organizacijų narių bendradarbiavimo įgūdžių ugdymas“ Nr. LEADER-11-MOLĖTAI-02-002, įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „ Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“  veiklos sritį „Švietėjiškos ir pažintinės kaimo gyventojų veiklos rėmimas“

Projekto  metu vyko mokymai, stiprinantys  rajono nevyriausybines organizacijas ir  bendruomenes  (savanorystės, lyderiavimo, bendravimo, komandos formavimo įgūdžių ugdymo ir jos stiprinimo temomis). Išvykos metu užmegzti partnerystės ryšiai su Švedijos ir Norvegijos nevyriausybinėmis organizacijomis, organizuota išvyka į Tauragės rajoną. Išvykų metu  diskutuota apie  teritoriniame vienete veikiančių institucijų bendros koordinuotos veiklos valdymo tradicijas, savanorystės principus ir plėtra.

Bendra projekto vertė –    22 010,98 Eur.

Paramos suma –  17 608,90 Eur.