Molėtų rajono savivaldybės administracija

Projektai „Centralizuotai tiekiamo vandens nugeležinimo įrenginių įrengimas Molėtų r. Mindūnų ir Šeštokiškių kaimiškose vietovėse“, „Centralizuotai tiekiamo vandens nugeležinimo įrenginių įrengimas Molėtų r. Ambraziškių ir Žalvarių kaimiškose vietovėse“, „Centralizuotai tiekiamo vandens nugeležinimo įrenginių įrengimas Molėtų r. Alantos ir Girsteitiškio kaimiškose vietovėse“ ir „Centralizuotai tiekiamo vandens nugeležinimo įrenginių įrengimas Molėtų r. Inturkės ir Miežonių kaimiškose vietovėse“, įgyvendinti pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Darni kaimo plėtra – patogios ir patrauklios gyventi bei veikti kaimo aplinkos kūrimas“ priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“  veiklos sritį „Viešosios infrastruktūros ir aplinkos tvarkymas, kūrimas, kultūros paveldo objektų išsaugojimas“.

Projektų metu įrengti vandens nugeležinimo įrenginiai Mindūnų, Šeštokiškių, Ambraziškių, Žalvarių, Alantos , Girsteitiškio,  Inturkės  ir Miežonių kaimuose.

Bendra  šių projektų vertė – 301455,29 Eur

Paramos suma  – 222 337,32 Eur ir  kompensuota PVM suma – 46 669,84 Eur.


Projektas „Dubingių seniūnijos administracinio pastato remontas ir jo patalpų pritaikymas vietos gyventojų bendruomenės poreikiams“ Nr. LEADER-10-MOLĖTAI-01-008 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Darni kaimo plėtra – patogios ir patrauklios gyventi bei veikti kaimo aplinkos kūrimas“ priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“  veiklos sritį „Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas“.

Atliktas šio administracinio pastato remontas iš išorės (apšiltintos sienos, perdengtas stogas, perdažytas fasadas ir kt.) ir iš vidaus (pakeista grindų danga, sujungtos erdves, pakeista langai ir durys, įrengta ir renovuota šildymo sistema, atlikti santechnikos ir elektros instaliacijos darbai), sutvarkytas gerbūvis. Įsigyta biuro baldai, įranga bei buitiniai prietaisai.

Bendra projekto vertė – 132 948,33 Eur.

Paramos suma – 98 887,28 Eur ir kompensuota PVM suma 20 765,76 Eur.