Molėtų socialinės paramos centras

Projektas „Socialiai pažeidžiamų kaimo gyventojų grupių integracija į Inturkės, Joniškio ir Dubingių bendruomenes, siekiant visų jose gyvenančių narių motyvuoto visaverčio gyvenimo“ Nr. LEADER-11-MOLĖTAI-02-010 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „ Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“  veiklos sritį „Parama socialinėms ir kultūrinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms“

Projekto metu buvo organizuojami užsiėmimai senyviems žmonėms, neįgaliesiems, jaunimui įvairiomis temomis (darbinio užimtumo užsiėmimai darbelių iš odos, atvirukų ir darbelių iš vilnos gamybai, savitarpio pagalbos grupių veikla, sveikatinimo mankštos ir savimasažas). Projekto dalyviai turėjo galimybė susipažinti  su analogiškų centrų patirtimi, teikiamomis paslaugomis Švedijoje. Buvo įsigyta baldų, biuro įrangos.  Išleistas lankstinukas.

Projekto partneris – Molėtų rajono savivaldybės administracija

Bendra projekto vertė – 14 687,50 Eur

Paramos suma – 11 488,66 Eur ir kompensuota PVM suma 210,57 Eur.