Molėtų švietimo centras

Projektas „Molėtų rajono kaimo gyventojų anglų kalbos mokymas, didinant jų aktyvumą ir bendradarbiavimo galimybes“ Nr.LEADER-11-MOLĖTAI-02-016 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „ Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“  veiklos sritį „Švietėjiškos ir pažintinės kaimo gyventojų veiklos rėmimas“

Projekto metu vyko anglų kalbos kursai, kuriuose dalyvavo kaimo bendruomenių atstovai. Kursai buvo dviejų skirtingų lygių. Įsigyta biuro įranga ir priemonės. Kursų dalyviai savo įgytas žinias galėjo pasitikrinti Čekijoje susitikimuose su bendruomenėmis.

Bendra projekto vertė – 17 889,12 Eur.

Paramos suma – 14 074,26 Eur ir kompensuota PVM suma – 272,73 Eur.