Naujasodžio kaimo bendruomenė

Projektas „Alantos dvaro rūmų ansamblio ledainės pastato restauravimas, tvarkomieji statybos darbai, pritaikant bendruomeninei veiklai“ Nr. LEADER-10-MOLĖTAI-01-011 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Darni kaimo plėtra – patogios ir patrauklios gyventi bei veikti kaimo aplinkos kūrimas“ priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“  veiklos sritį „Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas“.

Projekto metu sutvarkytas Alantos dvaro rūmų ansamblio ledainės pastatas – atlikti pastato restauravimo ir tvarkomieji statybos darbai. Restauruotas pastatas pritaikytas bendruomeninei veiklai.

Projekto partneris  – UAB Alantos agroservisas.

Bendra projekto vertė  – 198 174,26 Eur

Paramos suma  – 178 356,83 Eur.