Tradicinių amatų centras „Meniškas kaimas”

Projektas „Pastato, esančio Bebrusų kaime, rekonstrukcija ir pritaikymas vietos gyventojų bendruomenės reikmėms“ Nr. LEADER-11-MOLĖTAI-02-003 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Darni kaimo plėtra – patogios ir patrauklios gyventi bei veikti kaimo aplinkos kūrimas“ priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“  veiklos sritį „Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas“.

Projekto metu rekonstruotas pastatas, kuriame „Meniškas kaimas“ vykdo savo veiklą. Rekonstrukcijos metu buvo vykdomi darbai, kurių atlikimo būtinybė yra didžiausia: pakeistas pastato stogas, pakeisti langai ir durys, atliktas pastato apšiltinimas, suremontuotos vidaus patalpos bus pritaikytos bendruomenės narių renginiams, mokymams ir kitai veiklai organizuoti, pakeista elektros instaliacija, įrengtas geoterminis šildymas.

Projekto partneris VŠĮ Žemės aitvarai

Bendra projekto vertė  – 175 115,96 Eur

Paramos suma – 157 604,36 Eur.