Verbiškių bendruomenės centras

Projektas „Verbiškių krašto žmonių švietėjiškos pažintinės veiklos stiprinimas“ Nr. LEADER-11-MOLĖTAI-02-015 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „ Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“  veiklos sritį „Švietėjiškos ir pažintinės kaimo gyventojų veiklos rėmimas“

Projekto metu pakeisti bendruomenei, priklausančių patalpų langai (3 vnt.) ir durys (1 vnt.), atlikta apdaila.  Projekto dalyviai dalyvavo  mokymuose, kurių bendra trukmė 36 akad. val. (viešasis kalbėjimas, komunikacijos organizacijoje, organizacijos įvaizdžio formavimas, komandos sudarymas ir vadovavimas komandos darbu ir t.t.).  Suorganizuota pažintinė – švietėjiška išvyką į Italiją ir Austriją, kurios metu kalbėta apie vietos veiklos  grupių   ir bendruomenių veiklą ir pasiekimus, taip pat pristatyti geros patirties pavyzdžiai.

Projekto partneris – Molėtų rajono savivaldybės administracija

Bendra projekto vertė – 19 205,57 Eur.

Paramos suma – 15 364,34 Eur.


Projektas „Veiklios bendruomenės puoselėjimas Verbiškėse“ Nr. LEADER-14-MOLĖTAI-05-001 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „ Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“  veiklos sritį „Parama socialinėms ir kultūrinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms“

Projekto metu pakeisti langai ir durys bendruomenei priklausančiose patalpose, įsigytos  siuvimo mašinos, siuvimo stalai, įvairūs siuvimo  ir lyginimo reikmenys, vaikų žaidimų kampelio priemonės. Suorganizuota  nemokami siuvimo kursai.

Projekto partneris – Molėtų rajono savivaldybės administracija

Bendra projekto vertė – 11 240,89 Eur

Paramos suma – 8 972,69 Eur.