VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras

Projektas „Turizmo informacinės sistemos plėtra Molėtų rajono kaimiškose teritorijose“ Nr. LEADER-10-MOLĖTAI-01-013 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „ Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“  veiklos sritį „Parama socialinėms ir kultūrinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms“

Bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis, seniūnijomis, kitomis rajone veikiančiomis institucijomis, surinkta, susisteminta ir sukurta duomenų bazė apie kultūrinius, istorinius, archeologinius ir kt. turizmo išteklius Molėtų rajone. Naudojantis surinkta informacija kiekvienoje seniūnijoje įrengti informaciniai  stendai ir išleistas reprezentacinis leidinys. Suorganizavus gidų kursus, parengti 36 gidai. Atnaujinta internetinė svetainė www.infomoletai.lt, įdiegiant modernią valdymo sistemą, informacijos pateikimo modulius bei sukuriant skiltį kaimo bendruomenėms. Įsigyta biuro įranga.

Projekto partneris – Molėtų rajono savivaldybės administracija

Bendra projekto vertė – 44 492,50 Eur

Prašoma suma – 35 594,01 Eur