Žiūrų kaimo bendruomenė „Žiūrai ir kaimynai”

Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas, vienijant Žiūrų ir aplinkinių kaimų gyventojus bendrai veiklai“ Nr. LEADER-13-MOLĖTAI-03-009, įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „ Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“  veiklos sritį „Švietėjiškos ir pažintinės kaimo gyventojų veiklos rėmimas“

Projekto metu buvo vykdomos įvairios treniruotės (gimnastikos, stalo teniso, bokso ir jaunimui ir vyresniems raumenų jėgai bei ištvermei treniruoti). Įsigyti baldai, biuroįranga, garso aparatūros komplektas,  sporto inventorius

Bendra projekto vertė – 10 913,18 Eur

Paramos suma – 8 622,40


Projektas „Atskirties mažinimo ir darbo vietų kūrimo galimybių ištyrimas organizuojant vaistažolių rinkimą ir džiovinimą Molėtų rajono Žiūrų kaimo bendruomenėje „Žiūrai ir kaimynai“ Nr. LEADER-14-MOLĖTAI-05-004 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „ Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“  veiklos sritį „Parama socialinėms ir kultūrinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms“

Projektu metu sudarytos prielaidos mažinti socialinę atskirtį ir didinti vietos gyventojų užimtumą organizuojant naują bendruomeninę veiklą – vaistažolių rinkimo, džiovinimo ir realizavimo verslą – įrengta vaistinių augalų džiovykla.

Bendra projekto vertė –  21 721,50 Eur.

Paramos suma – 17 377,20 Eur.