Kvietimas Nr. 13

Kvietimo dokumentai

Šis kvietimas galioja nuo 2021 m. gruodžio 7 d. 8:00 val. iki 2022 m. sausio 14 d. 15:00 val.

VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 dokumentai:

VPS priemonės „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 dokumentai:

Kiti reikalingi dokumentai:

VPS priemonės „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 dokumentai:

Kiti reikalingi dokumentai:

Taisyklės, dokumentai, metodikos rengiant projektus pagal priemones: