2023-2027 m. VPS rengimas

Prasideda susitikimai su suinteresuotomis grupėmis pagal projektą „Naujo laikotarpio VPS rengimas“. Sausio 20 d. numatomas pirmasis susitikimas su organizacijomis – VVG nariais. Artimiausiu metu numatomi susitikimai ir su kitomis suinteresuotomis grupėmis. Kviečiame sekti informaciją.