2023 metais planuojami kvietimai

2023 m. planuojamų kvietimų pagal 2014-2020 m. vietos plėtros strategiją grafikas:

18 kvietimas. 2023.01.02 – 2023.02.09 VPS priemonės „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“, Nr.LEADER-19.2-SAVA-8-EURI;

19 kvietimas. 2023.02.06 – 2023.03.10 „Sumanus kaimo vietovių vystymas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-11-EURI;

20 kvietimas. Likučių kvietimas. Dar nėra aišku, kokiai priemonei ir sumai.