Konferencija „Sumanių kaimų vystymo perspektyvos“

2022 birželio 16 d. dalyvavome Ukmergės teritorinio bendradarbiavimo projekto „Sąveikos lauku – sumanumo link” konferencijoje „Sumanių kaimų vystymo perspektyvos”.
Išgirdome Ukmergės, Alytaus, Zarasų – Visagino, Vilniaus, Kėdainių bei užsienio šalių sumanių kaimų patirtis. Ypatingas dėmesys buvo skirtas bendruomenių verslumui.
Patys pristatėme Molėtų r. projektus – „Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas mažinant socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose“ ir „Aukštaitiško kulinarinio paveldo sklaida‚ „Žvejybos Rojuje“ Mindūnuose“.