Aukštaitijos profesinio rengimo centras kvietė molėtiškius „Išdrįsti verslauti“

Aukštaitijos profesinio rengimo centras 2022 m. Vasario 21-25 dienomis įgyvendino projektą „Išdrįsk verslauti“ pagal VPS priemonę Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 finansuojamą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų.

Bendra projekto suma – 7165 Eur. Verslumo savaitės mokymų tikslas – paskatinti mokymų dalyvius, Molėtų rajono gyventojus imtis verslo, supažindinant su verslumo aktualijomis, verslo internetinėje erdvėje galimybėmis, gerosiomis patirtimis. Įgauti pasitikėjimo ir ryžto imtis verslo, tokiu būdu įgyjant reikalingas kompetencijas dalyvauti projektuose bei susikurti darbo vietas. Projekte dalyvavo 11 įvairaus amžiaus dalyvių. Teorines paskaitas ir praktikumus vedė trys lektoriai, dalyviai išklausė 40 val. paskaitų kursą. Asmeninėms savybėms vyko paskaitos su psichologu temomis „Technikos ir būdai savivertei bei pasitikėjimui kelti“ ir „Kur rasti save? Savo verslumo srities indentifikavimas. Streso valdymas“ . Buhalterinės apskaitos ir mokesčių sistemos pradžiai „Verslas lengvai“, kurios teorinės ir praktinės dalies metu projekto dalyviai įsitikino, kad lengvai nebūna, paskaita tik šiek tiek palengvino kelią. Paskaitos „Prekyba ir marketingas viešojoje erdvėje. Pradžiamokslis“ metu dalyviai sužinojo socialinių tinklų naujoves verslo marketingui, jų panaudojimo galimybes bei išmoko susikurti elektroninę parduotuvę. Verslumo savaitės pabaigoje Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras apžvelgė galimybes pradėti ir plėtoti verslą Molėtų rajone, projektų vadovė papasakojo apie paramos verslui galimybes, projekto dalyviai ir smulkaus verslo atstovai dalinosi patirtimis.