Baigtas įgyvendinti vietos projektas „Pažink. Gamink. Ragauk.“

Visuomeninė organizacija “Alantos bendruomenės centras“ kartu su partneriu Aukštaitijos profesinio rengimo centru įgyvendino projektą “Pažink. Gamink. Ragauk.” pagal vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-7, iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Skirta paramos suma – 13 606 Eur.