Dalyvavimas teritorinio bendradarbiavimo projekte „Subalansuota sveikatos turizmo plėtra“

Kaip projekto partneriai Molėtų r. VVG administracija kartu su Molėtų r. TVIC direktore dalyvavo teritorinio bendradarbiavimo projekto „Subalansuota sveikatos turizmo plėtra” (administruoja Anykščių r. VVG) mokymuose „Sveikatos turizmas”. Šie mokymai yra viena iš teritorinio bendradarbiavimo projekto „Subalansuota sveikatos turizmo plėtra” veiklų. Projekto tikslas – skatinti subalansuotą sveikatos turizmo plėtrą bei vietos gyventojų socialinį aktyvumą. Mokymų metu buvo aptarta sveikatos turizmo samprata, jo teigiamas poveikis bei potencialas kiekvienoje iš partnerių teritorijoje.