Įvyko visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

2022 m. vasario 17 d. 14 val. įvyko neeilinis visuotinis VVG narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo balsuota dėl įstatų pakeitimo, prisistatė nauji VVG nariai, aptarti kiti einamieji klausimai, išrinkta nauja valdyba ir valdybos pirmininkas ir VVG pirmininkas. Su neeilinio visuotinio VVG narių susirinkimo protokolu galima susipažinti čia.

Kol vyskta naujos valdybos ir VVG pirmininko registracijos VĮ „Registrų centre” procedūros, galioja ir veikia senoji valdyba bei VVG pirmininkas.