Keičiasi vietos projektų dokumentų teikimo tvarka

Nuo 2022 m. balandžio 1 dienos pasikeitė vietos projektų dokumentų teikimo tvarka nurodyta Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomeninių inicijuotos vietos plėtros būdu administravimo taisyklėse.

Nuo š. m. balandžio 1 dienos visi su vietos projektu susiję dokumentai (paraiškos, mokėjimo prašymai, ataskaitos) priimami TIK pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Mokėjimo prašymus, ataskaitas prašome siųsti adresu moletuvvg@gmail.com. Didesnės apimties failus galima pateikti per WeTrasnfer.

Pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu atmintinę galite rasti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos internetinėje svetainėje