Kūrybinės dirbtuvės „Sumanieji kaimai: paprastai, sparčiai, profesionaliai“

2024 m. kovo 5 d. gylinome žinias Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos organizuojamose nuotolinėse kūrybinėse dirbtuvėse „Sumanieji kaimai: paprastai, sparčiai, profesionaliai“. Susitikimo metu išklausėme ŽŪM Programos Leader ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistės Agnės Rėkutės-Bagdonės pristatymą „Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Sumanieji kaimai“ įgyvendinimo taisyklės”. Taip pat kūrybinių dirbtuvių metu buvo išsamiai aptartos temos: „Sumanaus kaimo strategijos ir projektų turinio dalys”, „VVG teritorijos SSGG analizės, turimų išteklių nustatymas, vietovės ir gyventojų poreikių sugretinimas, problemos (-ų) ir sumanių/inovatyvių problemos (-ų) sprendimo būdų nustatymas”, „Vietovės konkurenciniais pranašumais pagrįstos Sumanaus kaimo strategijos temos ir projektinių idėjų pasirinkimas”, „Užsienio šalių ir Lietuvos sumanių kaimų iniciatyvų, gerosios praktikos pavyzdžių analizė”, „Sumanių kaimų strategijos ir Sumanaus kaimo projektų tikslų nustatymas ir jų sinergijos užtikrinimas, komunikacijos ir viešinimo veiklų įgyvendinimas”, kurias pristatė VDU prof. Vilma Atkočiūnienė. Be viso to, dirbtuvių metu buvo atliekamos praktinės užduotys. Šio susitikimo metu labai išsamiai apžvelgėme priemonę „Sumanūs kaimai”, todėl tikimės, jog visos šios įgytos žinios leis tvirtai pasiruošti minėtos priemonės įgyvendinimui.