Kviečiamas nuotolinis VVG valdybos posėdis

Kviečiamas VVG valdybos posėdis,
kuris vyks 2022 m. rugpjūčio 1 d. 16:00 val. per MS Teams platformą.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo.
2. Dėl etatų sąrašo patvirtinimo (pridedama etatų sąrašas).
3. Dėl naujo darbuotojo priėmimo (pridedama aiškinamasis raštas dėl darbo sąlygų ir darbuotojo CV).
4. Dėl Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairių (pridedama gairės ir priedas).
5. Kiti einamieji klausimai.