Kvietimas novatoriško ūkio ir verslo kūrimui bei plėtrai

2023 m. birželio 5 d. bus skelbiamas 20 kvietimas priemonei „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 ir galios iki 2023 m. liepos 14 d.