KVIETIMAS Nr. 2

Kvietimo dokumentai

Šis kvietimas galioja nuo 2024.05.02 8:00 val. iki 2024.06.11 15:00 val.

Kvietimas skirtas verslo plėtros paramai.

VPS priemonės  „Aukštesnės pridėtinės vertės ekonomikos skatinimas“ Nr. MOLĖ-LEADER-20VVG-02-02 dokumentai:

Kiti reikalingi dokumentai:


Taisyklės, dokumentai, metodikos rengiant projektus pagal priemones: