Kvietimas Nr. 25

Kvietimo dokumentai

Kvietimas

Šis kvietimas galioja nuo 2024 m. birželio 11 d. 8:00 val. iki 2024 m. liepos 18 d. 15:00 val. 

SVARBU: šio kvietimo lėšomis finansuoti vietos projektai gali būti įgyvendinami ne ilgiau kaip iki 2025 m. liepos 1 d., t.y. galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita turi būti pateikti ne vėliau kaip 2025 m. liepos 1 d.

VPS priemonės  „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 dokumentai:

Kiti reikalingi dokumentai:

Taisyklės, dokumentai, metodikos rengiant projektus pagal priemones: