KVIETIMAS Nr. 3

Kvietimo dokumentai

Šis kvietimas galioja nuo 2024.06.27 8:00 val. iki 2024.08.20 15:00 val.

VPS priemonės  „Tvarus socialinis verslas“ Nr. MOLĖ-LEADER-20VVG-06-05 dokumentai:

Kiti reikalingi dokumentai:


Taisyklės, dokumentai, metodikos rengiant projektus pagal priemones: