Kvietimas teikti vietos projektus

Skelbiamas kvietimas Nr. 13 teikti vietos projektus pagal priemones:

„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3;
„Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9;
„Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10.

Kvietimas galioja nuo nuo 2021 m. gruodžio 7 d. 8:00 val. iki 2022 m. sausio 14 d. 15:00 val.

Informacija apie kvietimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais iki 15.45 val.):
1. El. paštu: moletuvvg@gmail.com.
2 Telefonais: 8-383 51061, +370 683 07866 (administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė), +370 683 07877 (administratorė Janina Leišienė).