Molėtų rajono vietos veiklos grupės situacijos ir poreikių tyrimas

Siekiant išsiaiškinti esamą Molėtų rajono socialinę-ekonominę situaciją bei gyventojų ir organizacijų poreikius, Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“ atlieka situacijos ir poreikių tyrimą.

Anketos duomenys bus naudojami rengiant 2023–2027 metų Molėtų rajono vietos plėtros strategiją, apibrėžiant jos tikslus, išskiriant stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, numatant priemones, kurių įgyvendinimui bus skiriama finansinė parama ir vėliau panaudota rajono gyventojams.

Molėtų r. VVG kviečia rajono gyventojus dalyvauti rengiant 2023–2027 metų Molėtų rajono vietos plėtros strategiją ir prašo Jūsų atsakyti į anketoje pateiktus klausimus.

Anketa yra anoniminė.

Atsakymų lauksime iki 2023 m. kovo 8 d. (pratęsta).

Pildyti anketą.