Neeilinis visuotinis narių susirinkimas

KVIETIMAS

2022 m. rugsėjo 26 d. 16:30 val. organizuojamas neeilinis visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas. Susirinkimas vyks adresu: Vilniaus g. 44, Molėtai (II aukštas, Molėtų r. savivaldybės tarybos salė).

DARBOTVARKĖ

  1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo.
  2. Dėl VPS keitimo tvirtinimo.
  3. Kiti einamieji klausimai.

Tuo atveju, jei į visuotinį narių susirinkimą (2022-09-26 16.30 val.) nesusirinktų kvorumui reikalingas VVG narių skaičius, vadovaujantis VVG įstatų 4.4.4. punktu ir LR Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 8 punktu, 2022 m. rugsėjo 26 d. 16.45 val. adresu Vilniaus g. 44, Molėtai (II aukštas, Molėtų r. savivaldybės tarybos salė) šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais.

Susirinkimo metu gali būti fotografuojama VVG veiklos viešinimo tikslais.

Kilus klausimams, rašyti moletuvvg@gmail.com arba skambinti tel. 8683 07866.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!