Organizuojamas neeilinis visuotinis narių susirinkimas

2023 m. kovo 20 d. 10:00 val. organizuojamas neeilinis visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas. Susirinkimas vyks Molėtų raj. savivaldybės posėdžių salėje adresu Vilniaus g. 44, Molėtai (II aukštas).

DARBOTVARKĖ

  1. Dėl posėdžio pirmininko ir sekretoriaus išrinkimo.
  2. Dėl Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame” įstatų pakeitimo.
  3. Dėl VVG valdybos narių atšaukimo.
  4. Dėl naujų VVG valdybos narių rinkimų.
  5. Kiti einamieji klausimai.

SVARBU: nesusirinkus kvorumui 2023 m. kovo 20 d. 10:00 val., kitas neeilinis visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas su tokia pačia darbotvarke kviečiamas 2023 m. kovo 20 d. 10:15 val. Molėtų raj. savivaldybės posėdžių salėje adresu Vilniaus g. 44, Molėtai (II aukštas).

Kilus klausimams, rašyti moletuvvg@gmail.com arba skambinti tel. 8683 07866.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!