Organizuojamas neeilinis visuotinis susirinkimas

Nesusirinkus rašytiniame valdybos posėdyje (vykusiame 2022-12-12 13:00 val. iki 2022-12-15 15:00 val.) kvorumui dėl 18 kvietimo dokumentų tvirtinimo, organizuojamas neeilinis viuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas. Susirinkimas vyks 2022-12-20 15:00 val. adresu: Vilniaus g. 44, Molėtai (II aukštas, Molėtų r. savivaldybės tarybos salė).

DARBOTVARKĖ

  1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo.
  2. Dėl 18 kvietimo dokumentų tvirtinimo.
  3. Kiti einamieji klausimai.

Tuo atveju, jei į visuotinį narių susirinkimą (2022-12-20 15:00 val.) nesusirinktų kvorumui reikalingas VVG narių skaičius, vadovaujantis VVG įstatų 4.4.4. punktu ir LR Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 8 punktu, 2022 m. gruodžio 20 d. 15:30 val. adresu Vilniaus g. 44, Molėtai (II aukštas, Molėtų r. savivaldybės tarybos salė) šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais.

Susirinkimo metu gali būti fotografuojama VVG veiklos viešinimo tikslais.

Kilus klausimams, rašyti moletuvvg@gmail.com arba skambinti tel. 8683 07878.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!