Pasibaigė kvietimas Nr. 1

2024 m. gegužės 14 d. 15:00 pasibaigė kvietimo Nr. 1 galiojimo laikas teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategiją „Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ vietos plėtros  2023 – 2027 m. strategija“.

Kvietimo metu gavome 1 paraišką pagal priemonę:

  • „Tvarios ekonomikos, skiriant didelį dėmesį turizmo ir socialinėms paslaugoms, kūrimas“.