Pasibaigė kvietimas Nr. 12

2021 m. birželio 29 d. pasibaigė kvietimo Nr.12 galiojimo laikas teikti paprastus kaimo vietovių projektus, pagal įgyvendinamą vietos plėtros strategiją „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.”

Kvietimo metu gavome 1 paraišką pagal priemonę:

  •  „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 gauta 1 paraiška.