Pasibaigė kvietimas Nr. 13

2022 m. sausio 14 d. pasibaigė kvietimo Nr.13 galiojimo laikas teikti paprastus kaimo vietovių projektus, pagal įgyvendinamą vietos plėtros strategiją „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.”

Kvietimo metu gavome 8 paraiškas pagal priemones:

  • „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas”, kodas “LEADER-19.2-SAVA-3“ gauta 1 paraiška;
  • „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 gauta 2 paraškos;
  • Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą”, kodas “LEADER-19.2-SAVA-10” gauta 5 paraiškos.