Pasibaigė kvietimas Nr.14

2022 m. vasario 28 d. pasibaigė kvietimo Nr.14 galiojimo laikas teikti paprastus kaimo vietovių projektus pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ .