Pasibaigė kvietimas Nr. 15

2022 m. gegužės 9 d. pasibaigė kvietimo Nr.15 galiojimo laikas teikti paprastus kaimo vietovių projektus pagal priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“.