Pasibaigė kvietimas Nr. 23

2023 m. gruodžio 5 d. 14:00 pasibaigė kvietimo Nr. 23 galiojimo laikas teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategiją „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“.

Kvietimo metu pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-8) gavome 3 paraiškas.