Prasideda 14 kvietimas teikti vietos projektus

pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“.

Kvietimas galioja nuo nuo 2022 m. sausio 10 d. 8:00 val. iki 2022 m. vasario 28 d. 15:00 val.