Prasideda kvietimas Nr. 15

Pagal priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“.

Kvietimas galioja nuo 2022.04.01 8:00 val. iki 2022.05.09 15:00 val.