Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ projektų atrankos komiteto posėdis dėl projektų, pateiktų pagal kvietimo Nr. 15 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“.

Posėdis vyks rašytinės procedūros būdu nuo 2022-06-17 13:00 val. iki 2022-06-27 15:00 val.

Posėdžio darbotvarkė

Posėdžio dokumentai komiteto nariams pateikti el. paštu.

Kilus klausimams kreiptis: el. paštu moletuvvg@gmail.com arba tel.nr. 8683 07866.