Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ projektų atrankos komiteto posėdis dėl projektų, pateiktų pagal kvietimo Nr. 16 priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“.

Posėdis vyks per MS Teams platformą 2022-08-31 15:00 val.

Posėdžio darbotvarkė

Posėdžio dokumentai komiteto nariams pateikti el. paštu.

Kilus klausimams kreiptis: el. paštu moletuvvg@gmail.com arba tel.nr. 8 683 07877.