Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas nuotolinis projektų atrankos komiteto posėdis, kuris vyks nuo 2022-02-11 16:00 val. iki 2022-02-21 15:00 val. rašytinės procedūros būdu.