Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas nuotolinis projektų atrankos komiteto pakartotinis posėdis, kuris vyks nuo 2022-03-07 9:00 val. iki 2022-03-14 16:00 val. rašytinės procedūros būdu.