Projektų atrankos komiteto posėdis

Atsižvelgiant į 2021-05-31 gautas pastabas iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos,

organizuojamas pakartotinis nuotolinis projektų atrankos komiteto posėdis dėl projektų, pateiktų pagal 9 kvietimo priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius” atrankos vertinimo rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.

Posėdis vyks 2021 m. birželio 8 d. 16:00 val. per „Microsoft Teams” platformą. 

Posėdžio darbotvarkė.

Kilus klausimams kreiptis: el.paštu moletuvvg@gmail.com arba tel.nr. 8683 07866.