Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame” projektų atrankos komiteto posėdis dėl projektų, pateiktų pagal kvietimo Nr.13 priemones „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir „Neformalaus ugdymo gerinimas, įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“.

Posėdis vyks rašytinės procedūros būdu nuo 2022-01-31 13:00 val. iki 2022-02-06 16:00 val.

Posėdžio dokumentai komiteto nariams pateikti el.paštu.

Kilus klausimams kreiptis: el.paštu moletuvvg@gmail.com arba tel.nr. 8683 07866.